Gestió Cultural

A més de comptar amb tots els professionals de Mite’ls, també podem proporcionar els tallers, animació o espectacles més apropiats a l’activitat que es vulgui desenvolupar, així com la infraestructura necessària per dur-la a terme. Igualment podem dinamitzar o dissenyar la proposta del client amb criteris de responsabilitat i una valoració constant en la consecució d’objectius marcats. Col·laboracions en Congressos, esdeveniments, celebracions particulars o empresarials, campanyes publicitàries, dinamització d’espais, presentacions, etc.
Mite’ls, amb deu anys de bagatge en l’àmbit de gestió cultural, pot oferir-li una estructura àgil per a la resolució del seu projecte. Comptem amb recursos propis que li poden facilitar la unificació de les seves necessitats en un sol proveïdor. La nostra adaptabilitat li permetrà incloure’ns en qualsevol fase d’elaboració o execució. A més, comptem amb una àmplia base de dades que agilitarà la decisió de proveïdors, garantint-li l’equilibri entre la qualitat i el menor cost, adequat a les seves necessitats reals.

Comments are closed.