Contacta a:

Atenció al cliente:
Direcció:            Felip Benessat, 5 08202 Sabadell -Barcelona

Telèfon:             Telf./ Fax: (+34) 93 119 7909
            
                   Mòbil (+34) 680 178 461

Correu electrònic:     info@mitelsproduccions.com

Formulari de contacte:

Si ho prefereixes, pots posar-te en contacte amb nosaltres a traves d’aquest formulari de contacte i et trucarem el més aviat possible.

De conformitat amb el que s’estableix a l’Art.12.2 del R.D.1720/2007, de 21 de desembre, pel que 
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LLei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protección de dades de carácter personal, Vosté queda informat i consenteix expresament que les 
dades de carácter personal que porporciona a l’omplir el present formulari, s’incorporan als 
fitxers de Mite’ls produccions SL, amb domicili en C/Felip Benessat 5 (08202-Sabadell), amb la 
finalitat única de poder donar resposta a les seves demandes, elaboració de pressupostos o factura.
Així, mateix queda informat que podrá exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancelació i 
oposició mitjançant comunicació a la dirección anteriorment indicada.