Gestió d’Equipaments

Oferim un organigrama complet de recursos humans que garanteixin la planificació quotidiana o extraordinària en un equipament cultural o d’atenció al públic. També comptem amb el personal necessari per adaptar-se a un organigrama ja establert, i amb formació en matèria d’evacuació i prevenció de riscos, que poden cobrir serveis puntuals de substitució o reforçar situacions extraordinàries. El personal i la infraestructura de l’empresa estan capacitats per oferir un servei integral en tots els nivells de planificació, gestió i desenvolupament de l’equipament.

La prestació de serveis de reforç o substitució de personal estable en equipaments, públics o privats, bé sigui per raons estacionals (temporades, cursos…), de funcionament (puntes de treball, períodes concrets), com per raons puntuals (baixes, substitucions…) és una necessitat usual que requereix el suport de personal especialitzat en aquestes tasques.
El personal de Mite’ls assignat a la gestió d’equipaments (consergeries, centres cívics, sales d’estudi, biblioteques…) està format en la gestió d’accessos i circulació de públic i utilitza regularment alarmes, quadres de llums d’edificis públics, megafonia, dins de les seves tasques, també s’inclou la preparació de sales per a actes, conferències o cursos; i la informació i atenció al públic usuari de les instal·lacions.

Comments are closed.