Exposicions i Fons Culturals

Podem gestionar la seva exposició des del principi, assumint els diferents nivells d’execució que comprenen des del disseny de la idea, elaboració, suports, difusió, calendari, distribució, trasllat, muntatge, direcció executiva, desmuntatge, emmagatzematge. També oferim la gestió, classificació i arxiu de fons culturals. En tots els nostres treballs oferim un pla d’execució que comprèn les diferents intervencions des de l’inici fins a la finalització i la conseqüent avaluació periòdica i final.

A l’àmbit d’Exposicions, Mite’ls treballa abastant totes les tipologies:
En Museus i Sales d’exposicions Mite’ls realitza l’adequació de Sala mitjançant la distribució de murs autoportants, peanyes i vitrines, pintura de Sala, preparació de línies i connexió d’elements audiovisuals, instal·lació de cartel·les i gràfica, etc; el moviment i la instal·lació de peces; i els acabats generals, com la il·luminació i distribució d’elements auxiliars.

En Exposicions itinerants es cobreix tot el procés en cas de ser necessari: visites tècniques per al disseny d’implantació, projecte d’implantació, transport i instal·lació, acabats, seguiment, manteniment, preparació d’activitats complementàries ( conferències, activitats pedagògiques ), desmuntatge, embalatge i retirada.

En equipaments de nova construcció o remodelats, s’ofereix l’assessorament i instal·lació de sistemes expositius com a guies per a la instal·lació d’obres, plafons autoportants, expositors, etc.

En l’àmbit de la Gestió de Fons, en museus, arxius, fons, biblioteques i altres institucions, Mite’ls desenvolupa tasques de documentació, classificació i ordenació, embalatge i moviments interns o externs, així mateix, Mite’ls posa a la seva disposició el subministrament o la reubicació de sistemes de magatzematge i classificació per al seu fons.

Comments are closed.