Serveis de Personal

A Mite’ls podrà trobar un ampli ventall de personal auxiliar, tècnic o especialitzat per a Teatre (càrrega i descàrrega, maquinistes, tècnics en il·luminació i so, tècnics audiovisuals, regidors d’escenari, utilleria, perruqueria i sastreria), també Personal de Sala (taquillers, caps de sala, acomodadors) , per a Exposicions (responsables tècnics, muntadors, informadors), personal d’equipaments (conserges, coordinadors, auxiliars de biblioteca i arxiu), per a esdeveniments i actes culturals (regidors d’activitats, hostesses, control d’espai, informadors), muntadors d’estructures singulars (tarimes, truss, rocòdrom, etc.).

El personal de Muntatge d’Exposicions i estructures singulars està format en la delimitació de zones de treball, distribució d’elements, elaboració d’itineraris, il·luminació expositiva, així com en totes les mesures referents a l’autoprotecció, prevenció de riscos laborals, mesures contra incendis i altres requisits tècnics. Tots ells compten amb preparació per a l’ús d’eines i maquinària auxiliar lleugera, així com amb els EPIs necessaris per garantir la seva seguretat en el desenvolupament del seu treball.

El personal que desenvolupa tasques tècniques en teatre ha estat format a l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle de la Diputació de Barcelona, realitzant els cursos de “Escenotècnia per a l’espectacle en viu” amb formació en Maquinària escènica, Rigging, Regidoria d’escenari i Prevenció de riscos laborals específics, estant totes les titulacions a la disposició del client per a la seva consulta.

El personal de Sala (conserges, acomodadors, taquillers…) compta amb la formació bàsica en matèria de prevenció de riscos i l’ús de mesures contra incendis, que s’ha complementat mitjançant simulacres en equipaments de gran capacitat.

El personal assignat a la gestió d’equipaments (consergeries, centres cívics, sales d’estudi, biblioteques…) està format en la gestió d’accessos i circulació de públic i utilitza regularment alarmes, quadres de llums d’edificis públics, megafonia, dins de les seves tasques, també s’inclou la preparació de sales per a actes, conferències o cursos; i la informació i atenció al públic.

Comments are closed.